Przebudowa boiska w Ryni, gm. Nieporęt

W ramach zadania zlikwidowano istniejące boisko o nawierzchni betonowej i wybudowano w jego miejscu boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo wyposażono boisko w sprzęt sportowy (kosze do piłki koszykowej, zestaw do piłki siatkowej) oraz zamontowano piłkochwyty o wymiarach 6x15x27mb. Wymiary boiska to 29x17mb.

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego: 292 950,00 zł

Środki własne Beneficjenta: 97 650,25 zł