Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

Celem głównym projektu jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie zasobów energetycznych Gminy Nieporęt poprzez głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego.

okres realizacji: 2021-2022