Uchwała Nr LXX/27/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt