Wieści Nieporęckie 10 (237) z dnia 29 października 2021 r.