Wieści Nieporęckie 1(252) z dnia 27 stycznia 2023 r.