Wieści Nieporęckie 8(247) z dnia 31 sierpnia 2022r.