Wieści Nieporęckie 9(248) z dnia 30 września 2022r.