Wieści Nieporęckie Nr 1 (105) z dnia 24.01.2013 r.