Wieści Nieporęckie Nr 1 (120) z dnia 10.01.2014 r.