Wieści Nieporęckie nr 1 (139) z dnia 26.01.2015 r.