Wieści Nieporęckie Nr 10 (114) z dnia 04.10.2013 r.