Wieści Nieporęckie nr 10 (148) z dnia 24.07.2015 r.