Wieści Nieporęckie Nr 10 (225) z dnia 28 października 2020 r.