Wieści Nieporęckie Nr 10 (49) z dnia 30.10.2009 r.