Wieści Nieporęckie Nr 10 (61) z dnia 29.06.2010 r.