Wieści Nieporęckie Nr 10 (97) z dnia 29.06.2012 r.