Wieści Nieporęckie nr 10(261) z dnia 27 października 2023 r.