Wieści Nieporęckie nr 11 (149) z dnia 28.08.2015 r.