Wieści Nieporęckie Nr 11 (226) z dnia 30 listopada 2020 r.