Wieści Nieporęckie Nr 11 (50) z dnia 30.11.2009 r.