Wieści Nieporęckie nr 11(238) z dnia 26 listopada 2021 r.