Wieści Nieporęckie Nr 12 (131) z dnia 26.08.2014 r.