Wieści Nieporęckie Nr 12 (239) z dnia 17 grudnia 2021 r.