Wieści Nieporęckie Nr 12(263) z dnia 15 grudnia 2023 r.