Wieści Nieporęckie Nr 13 (117) z dnia 25.11.2013 r.