Wieści Nieporęckie nr 13 (151) z dnia 09.10.2015 r.