Wieści Nieporęckie Nr 13 (64) z dnia 31.08.2010 r.