Wieści Nieporęckie Nr 14 (101) z dnia 12.10.2012 r.