Wieści Nieporęckie Nr 14 (118) z dnia 06.12.2013 r.