Wieści Nieporęckie Nr 14 (133) z dnia 26.09.2014 r.