Wieści Nieporęckie nr 14 (152) z dnia 23.10.2015 r.