Wieści Nieporęckie Nr 15 (102) z dnia 31.10.2012 r.