Wieści Nieporęckie nr 15 (153) z dnia 13.11.2015 r.