Wieści Nieporęckie Nr 15 (66) z dnia 07.10.2010 r.