Wieści Nieporęckie Nr 16 (135) z dnia 24.10.2014 r.