Wieści Nieporęckie nr 16 (154) z dnia 30.11.2015 r.