Wieści Nieporęckie Nr 16 (67) z dnia 29.10.2010 r.