Wieści Nieporęckie Nr 16 (85) z dnia 15.11.2011 r.