Wieści Nieporęckie Nr 17 (86) z dnia 30.11.2011 r.