Wieści Nieporęckie Nr 17 (104) z dnia 19.12.2012 r.