Wieści Nieporęckie Nr 17 (136) z dnia 12.11.2014 r.