Wieści Nieporęckie Nr 17 (68) z dnia 17.11.2010 r.