Wieści Nieporęckie Nr 18 (137) z dnia 28.11.2014 r.