Wieści Nieporęckie Nr 18 (69) z dnia 15.12.2010 r.