Wieści Nieporęckie Nr 18 (87) z dnia 15.12.2011 r.