Wieści Nieporęckie Nr 19 (138) z dnia 19.12.2014 r.