Wieści Nieporęckie Nr 2 (121) z dnia 24.01.2014 r.