Wieści Nieporęckie Nr 3 (107) z dnia 21.03.2013 r.