Wieści Nieporęckie nr 6 (144) z dnia 28.04.2015 r.