Wieści Nieporęckie nr 6 (257) z dnia 30 czerwca 2023 r.